1566 - 19 - Zrínyi kirohanása (török forrás)

A török fővezér, Szokollu Mohamed pasa a halott szultán kiállított holtteste előtt vonultatta fel katonáit - persze jó messze attól, hogy a katonák a szultán valódi voltát érzékelhették volna, és utolsó rohamra buzdította őket...

 

A török forrás leírása a védők kirohanásáról:

 

Szelániki Musztafa így írt erről...

 

„Szombaton reggel Zirindsik a belső vár hídja fölött levő kaput kinyittatta, s 300 embernyi puskás, kardos és dzsidás hitetlent maga előtt bocsátván, „Haj, huj!” kiáltással és puskatűzzel kirohant az iszlám seregére. Fején aranyhímzésű bársonyföveg, mellén aranylánc, kezében aranyos markolatú szablya volt. Mivel a szemközt felállított janicsárágyúból egy ötdrachmás golyó mellen találta, hanyatt esett, összes katonái pedig egy pillanat leforgása alatt lekaszaboltattak. A janicsárok legvitézebbjei tüstént fölkapták az átkozottat, fejökre emelték, s még mielőtt gonosz lelke kiment volna tisztátalan testéből, a janicsáraga elébe vitték, hol arccal lefelé Kocsián (Hans Katzianer generálistól zsákmányolt löveg) ágyújára fektették, s egy janicsár levágta fejét a nyakáról. Szerencsétlen fejét a muhzir aga, bársonyfövegével és aranyláncával együtt janicsárjaival a szultán sátrához vitette. Itt sem maradt azonban sokáig, mert a nagyvezír, miután a fejet a maga sátorában rendelte, megparancsolta Gulabi agának, hogy küldje el azt a császár táborába.”

 


A miniatúra török szövege hirdeti:

"A padisah másvilágra költözését követően a várat meghódították s az iszlám hősök a fejeket levagdalták."

A nagyvezér jegyzékbe veszi a véres harcban kitűnt török katonák neveit, hogy megjutalmazza őket.

 

Topkapu Szeráj Múzeum. lsz, Hazine 1339. oldaljelzet 41b. méret: 24,7x16,5 cm.