1566 - 23 - Hol a török?

"A szultán most teljes erejével a Duna irányában nyomul előre és a császári sereget fogja megtámadni.”

 

Mi hír van Sziget felől, hol a török?

 

1566. szeptember 21-én kelt az a levél, amelyben Nádasdy Kristóf azt tudatja Kanizsai Orsolyával, hogy a törökök szigetvári sikerük után kirajzottak egész Somogy vármegye elrablására, és meglehet, hogy Kanizsa is veszélyben van. Hírek azonban nincsenek biztosak, noha mindenki azt várja, még az uralkodó, I. Miksa király (császárként II. Miksa) is…

 

„A Babócsa felől való hírt itt senkitől nem értették (vagyis nem tudtak biztosat – megjegyzés tőlem.), hanem Nagyságod leveleiből. Hogy pedig ezt a postát nem hazaküldtem előbb, oka az, hogy a németeknek való élés felől akarok a fejedelemtől választ venni. Azt parancsolá őfelsége, hogy írjam meg Nagyságodnak, hogy ha a rabló török megtért, meddig volt ide fel, sok rabot vitt-e. Azt is, hogy Berzence, Csurgó török kézben vagyon-e, és a beglerbég (a budai pasa és hada – megjegyzés tőlem.) hol van, és több házat is igyekszik-e megszállni azonfelül Kanizsa felé. Mindenki tőlem várja a híreket.
Datum ex castris ad Jaurinum positis 21. die Septembris anno 1566.
Nádasdy Kristóf m.p.”

 

A nagyvezér, Szokollu Mohamed pasa azzal a ravasz csellel élt – hogy megtévessze a török had valódi szándékáról a császári hadvezetést –, hogy azt híresztelte a főerők tovább nyomulnak a Duna mentén – tehát a célpont továbbra is Bécs. Valójában erre a török főseregnek – amely a hosszú és kemény szigeti ostromban teljesen elvérzett – semmi ereje nem volt, s akarata sem. Annál inkább volt lehetősége arra – és ez volt a nagyvezér valódi szándéka –, hogy tudván azt, hogy Szigetvár eleste olyan páni félelmet váltott ki a hátországban lévő kisebb erődök, palánkok őrségétől, hogy azok csaknem kivételnélkül mind megfutottak. Így a török portyázó hadak szinte ellenállás nélkül szálltak meg minden kisebb váracskát, erődöt, kastélyt Szigetvártól nyugatra mélyen Somogy vármegyében.

 

Janicsárok győzelmi menete (egykorú nyugati nyomtatvány, "Bécsi-kódex", 1588)

 

a levél forrása: Szigetvári levelek a török hódoltság korából. szerk. Molnár Imre. Szigetvár, 1982. 125.