1566 - Döntés Palota felmentéséről

"...az Isten haragja rajtunk vagyon, őnéki kell könyörögnünk, hogy könyörüljön rajtunk."

 

1566. június 11-én Bécsben döntés született arról, hogy Palotát felmentik... 

 

Miután Thúry György kiküldte az ostromlott Várpalotából testvérét, hogy hozzon segítséget, egyszersmind azt is megjelentette, hogy az ellenség már több ezer lövedéket lőtt ki Palotára, s az egyik torony be is omlott. Ennek ellenére, Thúry jelenti, hogy mindhalálig tartani fogja a várat, de tudni szeretné, hogy egyáltalában várhat-e segítséget...

 

Ekkor kelt az a bécsi jelentés is, amely elrendelte közel 7-ezer katona küldését Pozsony és Győr térségéből az ostromlott Palota megsegítésére. Ugyanakkor tudjuk, hogy a környékbeli magyar végházak hadi népei is összegyűltek, hogy Thúry Györgyöt és kicsiny hadát Arszlán budai pasa ostroma ellenében megsegítsék.