1566 - Levélrészlet

1566. március 19-én azokról a hírekről tudósított Orosztonyi Péter Csányi Ákoshoz írt levelében, hogy hallani a híreket, mi szerint a szultán újólag haddal készülne Magyarország ellen, hitték is nem is, mert:

"Az hírben itt nálunk is elég vagyon, hogy császár ki jönne. Fogtak ím nem régen is valami terekeket, igen eleget tudakoztunk tőlik, de azok sem tudgyák való bizonnyal mondani. Az féle hírnek oka az, hogy tudgya kegyelmed a Zrinyi uram szolgái, hogy olyanok mint a szemfén vesztő papok, hogy néha árvizet támasztanak, néha isméglen mikor akarják elvesztik. Ezek is mikoron akarják azokbul hadat támasztanak, de isméglen mihelen akarják azontul elszálitják."