1573 - Egriek hódoltató levele

1573 március 23-án fricskázták meg az egri vitézek a budai pasát azzal, hogy hódoltsági székhellyel szemközti Pest városának hódoltató levelet küldtek....

 

Magyar részről különösen az egriek hírneve tündöklött. Erre alaposan rá is szolgáltak. Nem csupán azért, mert 1552 őszén oly hősiesen és sikerrel védekeztek Dobó István kapitány vezetésével, hanem azért is, mert soha a török szomszédságnak békességet nem engedtek. Minden végeken ismert fortélyt és cselt bevetettek, hogy a törökök erejét rontsák, fogyasszák, avagy zsákmányt szerezzenek. Nem egyszer vásárt ütöttek meg, ahol a gazdag kereskedőket sarcolták, adóztatták azokat a falvakat, amelyek messze mélyen, bennfeküdtek a Hódoltságban.

 

A szultáni tanácsba sok panasz érkezett az egri vitézek támadásairól: „…az ellenséges Eger várából és a szolnoki végekről szüntelenül portyázó csapatok indulnak útnak, a birodalomban több helyen lest vetnek, elállják az utakat és embereket fognak el. Kétszer is levelet küldtek a Csepel-szigeti falvaknak (…) és követeléseikkel zaklatják őket. Belgrádból a kereskedők hajói nem mernek elindulni addig, míg legalább öt-tíz felfegyverzett sajka nem kíséri őket. A tartományt az éhínség fenyegeti.”

 

1573 koratavaszán Pest városának küldöttek hódoltató levelet (!). Ezt nyilván csak a budai pasa bosszantására szánták, de az már nagyon is valós dolog volt, hogy a portyázó egriek egészen Bács vármegyéig elkalandoztak, hogy zsákmányt szedjenek. Egy ízben azt is feljegyezték, hogy az egri lovasok egyik főlegénye, bizonyos Szőcs Gergely, vállalkozott rá, hogy ellopja a leggazdagabb budai zsidó kereskedőt: 1567-ben Ráckevén el is fogta és Egerbe hurcolta, akit csak zsíros váltságdíjért engedtek szabadon. Nem hiába nőtt tehát oly naggyá az egri vitézek hírneve!

 

Szerecz Miklós: Vitézség tükrei. Zrínyitől Rákócziig. - kézirat

vö. Mühimme defteri 3, 145/384 Konstantinápoly 1559. október 2. Az egri portyázók kártevései. In: Szultáni tanács… 40. valamint TAKÁTS Sándor: Bajvívó magyarok. Bp. 1979 (reprint) 107.