1573 - Egy végvári kapitány jelentése

Egy végvári kapitány jelentése:


Pálffy Tamás (1534-1581) a korszak egyik nevezetes végvári főtisztje több végházban is szolgálatot teljesített (Győr, Egerszeg, Léva stb.), 1573. októberében került a székesfehérvári török szomszédság miatt is oly fontos Palota várába (a mai Várpalota). Nem véletlen az sem, hogy állandó figyelés alatt tartotta a szomszédos török végházak népeit, s erről egy kiváló és nagyon részletes jelentése is fennmaradt, amelyet Győrbe küldött a főkapitányhoz. Az ilyen megfigyelések és jelentések mondhatni a harcok természetéből adódóan állandó jellegűek voltak, de ilyen terjedelmében és ilyen részletességgel csak igen kevés maradt ránk teljes terjedelmében a korból. Érdemes beletekinteni, s nyomban jól kitetszik, hogy az ellenfél miként mozgósíthatta villámgyorsan erejét a határmentén zajló mindennapos portyákra, avagy nagyobb hadi vállalkozásokra. Pálffy Tamás ebben a jelentésében a székesfehérvári szandzsákbég alárendelt erőit veszi számba s részletezi körül tekintően (azonban mondhatni bátran ez minden végház parancsnokának nagyon fontos - élet-halál kérdést jelentő - feladata volt.

"Fejérvárott Aly bég lakik; udvara népével, vajdáival fölülhet 200 lóval. Ha pedig táborba kell szállnia, 300 kopjásnak kell lennie. Zpáhiak fölülhetnek 200 lóval: de ha táborba kell menniök, minden háromezer oszporára egy szolgát kell tartani. Zaymok vagynak Fejérvárott: 12, kinek mindenkinek 20 ezer oszpora feljebb vagyon. Behram olajbég, Mahmut bég, Hamza bég öccse, Mehmet aga, kit Bory Ferencnek hívnak (hoppá! - egy pribék - megjegyzés és bejegyzés tőlem. ezt a bizonyos Boryt később elfogták 1575-ben, s később Pethő János kapitány rabja lett), Kezechij aga, Muztafa kihája, Muztafa vajda, ki Mehemeth bég vajdája volt, Hamza aga, Chyafer aga, Mehmeth aga (az pasa szolgája volt / vélhetően a budai pasáról van szó - megjegyz. tőlem.) Muruáth aga. Ezek mind Zaymok, ki tíz lóval, ki tizenhattal, hússzal is fölülhet, ha valahova kell menni.


Beslya városban négy besli aga vagyon: Huzain aga 100 beslyával; Ibrahym aga 100, Behram aga 100, Ruztem aga 80-at bír. Ingovány városban két besli aga lakik. Egyik Oruchy aga, 80-at bír, másik Rezván aga 100-at bír. Ezek meg a veszprími beslyák felek. Topchyák vagynak 80; ezek a pattantyúk körül forgolódnak. Janicsárok néha 40, néha 50. Minden esztendőben változnak, olykor egy agaság alatt többen, olykor kevesebben. Izaralyák között vagyon 43 bulyuk basa. Mindenik alatt 10 legény, mely teszen szám szerint 430 embert. Martalóczoknak vagyon három-három basájok: Nazuf haramiabasa bír 50-et, Ferhát harambasa 50, Muráth harambasa 50 martalóczot. Ez teszen 150-et. Az három harambasa után van három juzbasa. 


Simontornyában, a Sárviz mellett Dervis bég lakik. Udvara népe kijühet 60 lovas. Besly agát Muztafa agának hívják. Vagyon 80 beslia. Az iszpahiak is fölülhetnek 40 lóval. Izár-iliák, kik a várban vannak, az dazdarral együtt a várkapuját őrzik, vagynak 25-en. Martalóczoknak harambasájuk, ki a palánk két kapuját őrzik. Vagynak martalóczok 60-an, topcsiák 4.
Ozorában az dazdár lakik és az simontornyai bég vajdája. Azok tartanak lovakat és izar-iliákban is némelyek. Vagyon martalócz és izar-ili (sic!) benne 50, topcsia vagyon 2.


Tamásiban az dazdár lakik és a bég vajdája. Azok tartanak lovakat. Itt is izar-ilí és martalócz 50 ha vagyon, Topcsi 2 vagyon. 


Hídvégen besly-aga Musztafa aga 50 beslyaval bír. Martalócz izáraly vagyon 60. Az dazdar is felülhet 4 lóval. Simontornyai bég vajdája lakik benne; s felülhet az is 5 vagy hat lóval. Topcsiát kettőt tartanak benne. 


A Duna mellett valók mennyien vagynak: Pakson vagyon egy agaság 50 lovas beslia, martalócz-izáraly 40. Az dazdár a szekszárdi bég vajdái, lakik benne két topcsi.


Földvárott vagyon Musztafa aga, 50 besliánál több vagyon. Az pasa vajdája lakik benne; az is néhány lóval felülhet. Izaraly és Marzpahyak is laknak; 2 topcsi, egy dazdar.


Adonyban egy agaság vagyon 60 lóval. Izaraly martalócz 40. Basa vajdája lakik benne. Zpahyak is laknak, 2 topcsi egy dazdar. 


Ez száma rend szerint az Sár és az Duna mellett való török váraknak és kastélyoknak és az benne lakozóknak. Azapoknak vagyon két agájok, egyik Juzref aga; ezalatt vagyon négy iriz-aga: Durdy iriz-aga, Piry iriz-aga és Chyorba Memi. Ezeknek mindeniknek külön van zászlójok és mindenik izir-aga ki többel, ki kevesebbel bír, de számszerint most Fejérvárott vagyon 300 azáp, kiket minap az tefterdar mind beírt és az megholtak helyébe mást fogadtak. Ennek kívüle az városnépek kik vagynak és az mazulok. 


Csákvárban egy besly-aga vagyon, Murzely agának híják, 75 besliával bír- Az dazdarnak Huzain aga a neve. Az is felülhet négy lóval. Vajdát benn a fejérvári bég tart; felülhet hat lóval. Izar-ilyát tartanak 40-et, martalócz 40-et, topcsiát 2-öt.


Csókakióban vagyon dazdar aga és a fejérvári bég vajdája lakik benne. Izar-alyák és martalóczok, többen 60-nál vagynak és egy harambasa. Ez száma mind az fejérvári bégséghez tartozóknak.”


forrás: Takáts Sándor: Régi magyar kapitányok és generálisok. Bp. 2010. (reprint) 271-273.