1578 - A budai pasa "panasznapja"

1578. március 23-án úgy tűnik a budai helytartó, Musztafa pasa "panasznapot" tartott, avagy inkább ő maga panaszkodott e napon kelt levelében a királyhoz címzett levelében. Panaszának tárgya Nádasdy Ferenc, és Pálffy Tamás és megannyi magyar végház népei voltak:

 

"Nádasdi, az pöszprémi (ti. veszprémi), pápai, palotai kapitány öszve gyűltenek, nem különben, mintha országos hadra készültenek volna, Simontornya alá száguldottak, az béget lesre akarták venni. Önnön magok közül egy pribék be szökött, az fejérvári béknek hírül adta, hogy a bék is mindjárst minden népével készön lévén utanok siet az meg segítségre. Mikoron egybe elegyedtek, mindkét félben sokan elhullanak, történik a bég vejének Markucj bégnek foglyul esni..."

 

"A sárvári, a pápai, böszprémi, palotai , győri és tatai tiszttartók gyakorlatossággal való várak alá száguldásoktól, ragadozásoktól meg nem szünnek. Ím, minapon is Sámbék alá száguldottanak, az mieinket lesre akarják vönni, az vályiakat megazonképpen. Gesztesalját egy nap háromszor száguldották meg. Buda környül immár sem barmot, sem juhot ugyan nem tarthatnak! Még fáért sem mernek kimönni, szölőikben vagy kertökben sem mernek kijárni."