1594 - Nógrád visszafoglalása

1594. március 10-én (más források szerint viszont előbb, február 27-én) gróf Pálffy Miklós főkapitány három napos erős tüzérségi támadást intézett Nógrád vára ellen, minek hatására a védő törökök megijedvén nem várván az ostromműveletekre, megadták magukat.

 

A vár elfoglalása annak a keresztény csapatok által folytatott téli hadjáratnak a zárása volt, amely 1593 végén indult meg Hont, Nógrád vármegyében. Akár a februári, akár a márciusi dátum a helyes, a források tanúsága szerint a vár alászállás "kemény és rút időben" történt.

 

A nógrádi vár visszafoglalása nagy sikernek számított, s a korabeli ábrázolásokon a harsonaszóval pompásan felvonuló főparancsnokot Habsburg Mátyás főherceget (későbbi II. Mátyás magyar és cseh királyt) is láthatjuk. Nógrád várát eztán több mint 500 fele részt magyar, fele részt német zsoldos őrségére és Révay András kapitány parancsnokságára bízták.