1594 - Prépostváry Bálint jelentése

1594. március 29-én kelt levelében az egri kapitány Prépostváry Bálint jelentette a Haditanácsnak Bécsbe, hogy miféle hajdúkaland esett meg az ő tudta és engedélye nélkül Vácott...

Tizenkettő egri gyalogos hajdú szövetkezvén a környékbeli végházak hajdúlegényeivel - az északi végvidék hajdúival - a hollókőiekkel, ajáncskőiekkel, és a szarvaskőiekkel; így álltak össze hetvenketten s közös akarattal a török uralta Vác ellen törtek. A várost sikeresen meglepték, a kaput betörvén nagy riadalmat okoztak, sok török hajón a Dunára menekült előlük, s a hajdúk a várban levőket irgalmatlanul lövöldözni kezdték, s noha e meglepetésszerű támadás teljes sikert hozott - mert a megmaradt török védők meg akarták adni magukat -, mégis e hajdú vitézek ekkor nem tudták mitévők is legyenek, nem lévén velük semmi tiszt, így mindenki "más akarata" zűrzavart hozott. Sokáig azonban nem is időzhettek és gondolkodhattak ezen, mert híre jött, hogy a budai török erősítéssel közeleg, s más szomszédos török garnizon vitézei is ez időre összeszedhették magukat és Vác felé igyekeztek. A hajdúk ekkor minden marhát, lovat s "barmot" összetereltek, amit zsákmányt csak összeszedhettek azt összeszedvén - ahogyan Prépostváry írja: "szép csöndesen hazajöttek."

 

 lásd. Takáts Sándor: Régi magyar kapitányok és generálisok. Bp. 2010. (reprint) 223.

Takáts Sándor: A magyar gyalogság megalakulása. Bp. 1908. (reprint) 39-40.