1594 - Zrínyi György hadmenete

A szigetvári hős fiának, Zrínyi György Dunántúli Főkapitánynak hadmenete a Dráva mentén...


 

1594. március első napjaiban Zrínyi György parancsára egy kb. 7-ezer fős nagyságú magyar és horvát vitézekből álló sereg gyülekezett össze Kanizsa alatt, majd másnap megindulva a Dráva mentén húzódó kisebb török erődítmények ellen törtek.

 

Március 12-én éjszakai támadással lepték meg Berzencét. Az első rohamot a védő törökök visszavetették, de a megújuló támadásoknak nem állhattak ellen és feladták a várat. Berzencén Zrínyi György katonái jelentős hadizsákmányt ejtettek, javarészt elraktározott élelmet, ezentúl lovakat "mind az szerszámostúl..." és 14 különböző típusú ágyút.

 

Március 14-én Zrínyi a közeli csurgói erődítmény ellen tört, amelynek őrsége - a berzencei híreket hallván meg sem várva az összecsapást - a reá bízott palánkot inkább felgyújtotta és Babócsára menekült. Csurgó elhamvadt, mindössze 11 löveget zsákmányolhattak el a mieink.

 

Zrínyi eztán tovább követte tervét és Segesdet támadta meg, ahol a török őrség, ugyancsak a csurgóiak példáját követte és az erődöt felgyújtván inkább az erősebb Babócsa oltalma alá futottak.

 

Zrínyi György parancsára seregének egy része rohanvást követte a menekülőket dél felé, de tél végi, tavasz eleji áradás miatt a Rinya folyócska mocsaras ingoványaiba vesztegelni voltak kénytelenek és a legnagyobb igyekezettel sem tudtak a Rinyán átvergődni. Így Babócsa megtámadása elmaradt. Annál is inkább, mivel a főparancsnokság szigorúan rendelte, hogy Zrínyi katonáival a Győr alatt gyülekező fősereghez csatlakozzék.

forrás: Szercz Miklós