1595 - Bukarest török kézre kerül

Szinán nagyvezér havasalföldi büntetőhadjárata és Bukarest elfoglalása…


1595. augusztus 23-án a havasalföldi hadjárata során a török nagyvezér, Szinán pasa elfoglalta Bukarestet.

 

A 15-éves háború folyamán (1591-1606) az addig török vazallus délkelet-európai államok, mint a két román vajdaság, Havasalföld, Moldva s a Magyar Királyságból kihasított Erdélyi Fejedelemség a Habsburg vezetéssel létrejött keresztény koalícióhoz csatlakozván fegyverre keltek a Porta ellen. Így tett Mihály havasalföldi vajda is, aki Báthory Gábor erdélyi fejedelem biztatására és az erdélyiek támogatásában bízva megtagadta a szokásos adófizetést és nyíltan szembekerült a Török Birodalommal.

 

Szinán pasa ennek megbüntetésére – és nyilván Vitéz Mihály megbuktatására – indult a déli román vajdaság ellen. A török hadsereget 180-ezer főre tették, de ez nyilvánvaló túlzás – az efféle híreket maguk a felvonuló oszmánok is terjesztették, hogy elrémítsék ellenfeleiket. Mihály vajda ekkor még nem készülhetett fel az összecsapásra, hiszen serege jóval kisebb számmal bírt: ő maga 8-ezer havasalföldi katonát vezényelt, s a szomszédos vajdaságból 3-ezer moldvai vitéz segítette; Báthory Zsigmond fejedelem Király Albert vezetésével küldött egy kisebb erdélyi sereget, s így nem sokkal lehettek többen tízezer főnél.

 

A kicsiny román és erdélyi had a török túlerő elől rendezetten és csatározva vonult vissza észak felé, várva az összegyűlt szövetséges erők megindulását, de ezzel nem gátolhatta Szinán pasa támadását és sikereit, s azt sem, hogy a török had nagyobb erőfeszítés nélkül szerezze meg Bukarestet (ekkor még Tirgoviste volt a déli román vajdaság székhelye), a segítség azonban már nem soká késett, és a győztes Szinán hadi szerencséje hamarosan visszájára fordult…