1597 - Báthory Zsigmond

„Nem parasztemberhez illik a hitigazítás, sem vargához, sem szőcshez, sem protestátióval fenyegetés egy pór bestye áruló kurva fiához!”

 

 

Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem goromba beszéde és a vitézségben őszült Király György letorkolása...

 

1597. januárjában amikor híre érkezett, hogy Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem – a Habsburg uralkodónak kérésére – nagy engedményt téve a jezsuitákat Erdélyben is működni engedi, akkor a nagyváradi vitézek – kik javarészt protestánsok, reformátusok voltak, hevesen tiltakoztak ez ellen.

 

Küldöttséget menesztettek a fejedelemhez, amelyet az öreg és nevezetes vitéz Király György váradi vicekapitány vezetett. Mikor felpanaszolta, hogy a „vitézlő rend” nem kívánja a jezsuiták Váradra jövetelét, akkor a fejedelem gorombán és durván letorkolta. Báthory Zsigmond ezt mondta:

„Hitigazítás nem a ti dolgotok, hagyjatok békét annak. Te pedig Király György uram, felnyisd a szemedet, száján tartsd a szolgáló rendet, mert valaki lészen kezdője, vagy Capitány, vagy lovász, vagy pap, egy istráng szálat meg nem kiméllek tőle! Nem parasztemberhez illik a hitigazítás, sem vargához, sem szőcshez, sem protestátióval fenyegetés egy pór bestye áruló kurva fiához!”

 

Természetesen Király György nem volt áruló, sőt az elkövetkező esztendőben 1598-ban Nagyvárad török ostromakor bátran küzdött az ellenséggel és a harcban olyan súlyosan sebesült, hogy hamarosan meghalt, vitézi életét így áldozva a haza oltárán.

 

 

Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem.

forrás:B. Szabó János - Somogyi Győző: Az erdélyi fejedelemség hadserege. Bp. 1996