1600 - Pálffy miklós halála

1600. április 23. Pálffy Miklós halála.

 


 

Az 1552-ben született Pálffy katonai és politikai tevékenységével szerzett nemcsak országos, de nemzetközi hírnevet. Miksa császár fiai mellett növekedett (ahogy Nádasdy Ferenc is), beutazta Európát. A protestáns Magyarországon ő katolikus maradt, Habsburg hűsége is megkérdőjelezhetetlen volt. Emiatt gyorsan emelkedett a ranglétrán, 1581-ben Rudolf király bárói rangra emelte. Ugyanekkor királyi főkamarás, 1590-ben pozsonyi főispán, országbáró lett.

 

Jó házasságot kötött, a híres németországi gazdag polgárcsalád, a Fuggerek egyik tagját, Máriát vette el, és megvásárolta tőlük a vöröskői várat.

 

Barátjával, Nádasdy Ferenccel több kisebb támadást indított a török ellen, sok győzelmet aratott felettük. Sikerei miatt 1584-ben Komárom, 1589-ben Érsekújvár kapitányává nevezték ki, amely komoly megbecsültséget jelentett. A tizenötéves háború szinte minden komoly hadmozdulatában ott volt: 1593-ban a fehérvári ütközetben, majd a nógrádi várak visszavételében, 1594-ben Esztergom ostrománál és Győr felmentési kísérleténél, a következő évben Esztergom visszavételében (itt nagy szerepe volt Párkány bevételében, és a török felmentő seregek elleni győzelemben), 1596-ban jelen volt a mezőkeresztesi ütközetben. 1597-ben rajtaütéssel visszafoglalta Tatát, a következő év elején Győrt. Különösen az utóbbi szerzett neki nemzetközi hírnevet. Rudolf aranysarkantyús lovaggá avatta, az osztrák rendektől aranyserleget kapott (mást nem fogadott el, mert hazájáért harcolt). Hunyadi Jánost követő legeredményesebb hadvezérnek tekintették. Esztergom 1595. évi bevétele után kinevezték a vár főkapitányává.

 

Az egyetlen magyar nemes volt a korban, akit mind az osztrák, mind a morva rendek honosítottak.
Jó kapcsolatai voltak az osztrák, a cseh és a németországi rendekkel, katolikus maradt, Habsburg-hű, ezért jó esélyei voltak a karrierre. Nem utolsósorban felesége kapcsolatai révén is szerzett magának nemzetközi hírnevet. Röplapok százai vitték szerte nevét Európában.

 

A folyamatos harcokban való részvétele miatt korán távozott az élők sorából. A pozsonyi Szent Márton-templomban helyezték örök nyugalomra.