1603 - Ismét a tatárok...

1603. január 19-én a Kanizsa (amely ekkor már török kézbe került) környékén telelő krími tatárok ügyes és megbízható kalauzokat szereztek maguk mellé, és betörtek a királyi országrészbe...

 

Minderről a mondott év márciusában Ahmed fődefterdár számolt be, s arról is, hogy "a hitetlenek országába behatoltak, épen és zsákmánnyal megrakottan Szigetvárig jutottak (vagyis a portyázásból visszatértek ide - megjegyzés tőlem.); Nádasdy, Batthyány tartományából Moson, Alsólendva, Szombathely nevű várak külvárosait felégette, e csőcseléket megtörték és foglyul ejtették, állataikat elhajtották, s a fenti várak környékén lévő nyolcszáz falut felgyújtották, rabjaikat és állataikat Belgrádig vitték. Tízezernyi rabot és húszezernyi állatot zsákmányoltak."

 

Szerecz Miklós

 

A kép későbbi ábrázolás: az 1683-as török támadás idején mutatja, hogy milyen hatalmas zsákmányt szereztek és mennyi rabot hajtottak el a támadó török s vazallusaik a tatárok.