1604 - Az osgyáni vereség

Egy hajdúkapitány hősi példája

Az osgyáni vereség és Németi (Némethy) Balázs hősi halála…

 

1604. november 17-én Osgyánnál Bocskai István csapatai vereséget szenvedtek az erőfölényben lévő Basta tábornok csapataitól. Németi Balázs 4-ezer hajdújával és ugyanennyi fegyverre kelt paraszttal próbálta feltartóztatni az előretörő Basta generálist. Kemény harc fejlődött ki, amelyben a harcot járt hajdúk mind vitézül verekedtek, de a túlerő nyomása elől kedvezőbb védelmi helyet felvéve megkezdték a visszahúzódást a Sajón. Ezt a sereggel lévő felfegyverzett, de harcban járatlan paraszti tömegek menekülésnek értelmezték, s azonnal megfutottak.

 

Ennek ellenére a hajdúk még tovább harcoltak, de a császári túlerő nyomásának ellent nem állhattak: végül ők is menekülésre fogták a dolgot. De még ekkor sem szaladt meg mindenki. A fővezér, Németi Balázs az osgyáni kastélyban rendezkedett be védelemre 500 kemény katonájával. A császáriak tüzérségi tűzzel rombolták a kastélyt, egy bástya teljesen leomlott. Ekkor a védők a kitöréssel próbálkoztak. Sikertelenül. Számosan elestek, némelyek fogságba kerültek. Németi súlyosan sebesülten került Basta kezébe, aki lábánál fogva akasztatta fel, hogy így bírja vallomásra Bocskai főseregének helyzetére vonatkozólag. A keménykötésű hajdú tiszt semmit nem vallott be. Ekkor parancsba adták kivégzését. "Kivégzésre november utolsó napján került sor. Németi itt is olyan rettenthetetlen bátorságot tanúsított, mint élete folyamán annyiszor. Amikor kivezették a táborból, hogy a vesztőhelyre vigyék, elől összekötözött kézzel elragadta a hóhér pallosát, vadul vagdalkozni kezdett maga körül; végül a rárohanó császári katonák ölték meg a magánosan harcoló hajdúkapitányt. Németi azzal a büszke tudattal fogadta a rátörő halált, hogy katonához méltón harc közbe esik el, és tettei nyomán bízvást az emberek emlékezetébe költözik."

 

Szerecz Miklós: Vitézség tükrei. Zrínyitől Rákócziig. - kézirat
Nagy László: Hajdúvitézek. Bp. 1986². 159-160.