1605 - Lippay Balázs halála

„...reám jön mint ellenség, hátra nem megyek előtte, hanem szembe leszünk és bátran beszélgessünk egymással.”

 

„Bocskai angyalai” a bányavárosok előtt és Lippay Balázs hajdúkapitány keserves végzete.

 

1605. januárjának első felében Bocskai István hajdúi már a gazdag bányavárosok előtt sorakoztak, kezükben volt Korpona és Végles. A Garamon is átkeltek és Nyitra alatt is biztonsággal szálltak a vidékre.

 

Azok a végváriak, akik a királyi zsoldban álltak, mind Bocskai zászlai alá sereglettek, vagy ellenállás nélkül átálltak az erdélyi fejedelem oldalára. Ennél is nagyobb gondot okozott a bécsi haditanács főtisztviselő urainak, hogy azok a hajdúk is, kik előzőleg még Kollonich alsó-magyaroszági főkapitány pálcája alatt szolgáltak, most mind a fejedelem táborába igyekeztek. S noha a főkapitány megerősítette a bányavárosokat, s fenyegetőzött, hogy hamar támadást indít Bocskai ellen. Valójában az erők egyre inkább Bocskainak kedveztek. Előjáró hada, Rhédey Ferenc váradi főkapitány vezetése alatt már több mint 10-ezer főnyi hajdút számlált (ehhez járult még a budai pasa török-tatár segélyhada). Talán nem is csoda, hogy Bocskai vezére, Rhédey büszkén felelte Kollonich kérkedő szavaira:

„„...reám jön mint ellenség, hátra nem megyek előtte, hanem szembe leszünk és bátran beszélgessünk egymással.”

Rhédey alatt azok a nevezetes hajdúkapitányok álltak, aki már megedződtek a Belgiojoso és Basta elleni harcokban: ott voltak, Némethy Gergely, Ecsedi Benedek, Újvári Miklós, Dobozy Márton, Olajos István, Nyáry János és a többi...

 

Ezen hajdúsikereket azonban beárnyékolta az a kassai intermezzo, amely Káthay Mihály főkapitány és fejedelmi kancellár szállásán történt, 1605. január 6-án. Az előző évek neves és népszerű hajdúkapitányát, Lippay Balázst – a fejedelem jóváhagyásával – egykori fegyvertársai Nagy Albert és Segnyey Mihály kapitányok és hajdúik meggyilkolták. Hogy Lippay vétke mi volt? Bár az előző évben még nagy érdemeket szerzett a Basta elleni küzdelemben, de a császári generális a régi hajdú főtisztet megkörnyékezte, s valószínűsíthetően az átállásra csábította. Noha Lippay vitézsége révén nagy népszerűségnek örvendezett, mégis ezzel – vélt vagy valós – cselekedetével a fejedelem hamar ellene fordíthatta az öntudatos hajdú vitézek haragját. Lippay ellen az a vád is felmerült, hogy hajdúit – Bocskai tiltása ellenére – a környező (értsd Kassa környéki falvakra) vidékre rabolni kibocsátotta és hogy Basta visszavonulása után semmiben nem engedelmeskedett Bocskai parancsainak.

 

Rhédey Ferenc főkapitány - állt Fülek, majd Nagyvárad élén - előbb Bocskai István majd Bethlen Gábor erdélyi fejedelmek szolgálatában.

 

Lásd. Nagy László: Bocsaki István a hadak élén. Bp. 1981. 152.