1620 - Hadi zászlók mustrája

Még a hadi zászlókról, most azok költségeiről…

 

„A mustrák és a fizetések alkalmával a katonaság zászlóit is megvizsgálták, s ha nagyon elnyűttek voltak, vagy ha már egyáltalán nem voltak, akkor a mustramesterek újakat rendeltek. A zászlókban azért mutatkozott gyakran hiány, mivel a vajdák halálakor a zászlóikat is velük együtt temették el. Az 1620. évben a dunántúli végházakban, a megejtett mustra után a következő zászlókat rendelték: Egerszegbe Rátkay Menyhárt kerületi főkapitány-helyettesnek seregzászlót (haubtfahne) és egy ’rennfahne’ nevű zászlót rendeletek. A seregzászló karmazsin damasztból készült, gazdag aranyozással (és 98 forintba került). Ugyancsak Egerszegbe a két huszárkapitánynak két huszár-zászlót (husarische fahnen) és három hajdúvajdának három hajdú-zászlót rendeltek. A dunántúli végházakban a fentebbieken kívül még 29 hajdú-zászlót, és 14 huszár-zászlót küldöttek. Egy-egy huszár-zászló 5 forintba, a hajdú-zászlók darabja meg 6 forintba került. A várkapitányok számára rendelt zászlók (’mit zweien spitzen von cortdaffet’) darabonkint 10 forintba kerültek.”

 

lásd. Takáts Sándor: A magyar gyalogság megalakulása. Bp. 1908. (reprint) 255.


Bethlen Gábor Hagyományőrség, katonai hagyományőrző csapat vonulása Szigetvárott, 2011. augusztus 13. Itt is jól kitetszik, hogy a seregzászló elől megyen.

 

A Salföldi Kopjások huszárcsapatában is elől a seregzászló megy,

s a kopjákon kicsiny "veres zászlócskák"....