1643 - Sok fejet raktak föl...

„…sok fejet raktak föl…”

 

1643. július 7-én kelt levelében, Besenyey István kiskomári kapitány örömmel számol be gróf Batthyány Ádám főkapitánynak arról, hogy a portyára induló kanizsai, szigetvári, babócsai s más dél-dunántúli végek törökjei mind keservesen jártak és veszedelembe estek, mert mind Zrínyi fegyveresei, mind a balatoni és zalai magyar végek vitézei éberen őrködtek, s a török „csatát” fekete gyászba ejtették…

 

Már a kémei jelentik, s Besenyeynek hírei vannak arról, hogy a török igen csak panaszkodnak a magyarok miatt, s bosszúra mennének, de még nem engedik ki őket a betakarítás (ti. az aratás) befejezéséig. Ezt olvashatjuk az 1643. június 28-án kelt levélben:

 

„Besenyey István komári kapitány Batthyány Ádám főkapitányhoz
Az emberem Szigetből csak este érkezett olyan hírrel, hogy nagy panasszal adták elő a basának a kanizsaiak, minémű hatalmas károkat vallanak ők a magyarok miatt. Úgyannyira, hogy soha olyan napjuk nem volna, amelyben az ő embereiket vagy le ne vágnák, vagy el ne vinnék. Kihez most a basa föl akar jönni, de a kanizsai olajbég ellenezte, hogy az aratásig ne jöjjön, hanem a basa egy derék rablást engedett neki.
Ex Comar, 28 die Juny 1643.
Beseniey István m.p.”

 

Aztán ez megtörtént bizonyosan, mert a következő levél – melyre a bevezetőben hivatkoztam volt – már pontosan ezt dokumentálja, emígy:

 

„Besenyey István Batthyány Ádámhoz
Két csatát indítottak: az egyiket a kanizsaiak Muraközbe, a másikat a babócsaiak Szentgyörgy vár alá. Mindkét rendbeliek gyalázattal jártak. Én amint nekem Szigetből egy ember meghozta a hírt: Szentgyörgyvár alatt hetvenet vagdaltak le, egyet sem fogtak elevenen. Csáktornyán is ugyan sok fejet raktak föl. A kanizsai fő török azt mondta, hogy a szigeti Pasa (helyesen bég – megjegyzés tőlem) nem sokára feljő, csak azt várja, hogy a hombárcsinálásból (magtár építésből) a számtalan sok szekér elvonuljon. A régi pasát elvitték. Hasszán pasát hozták a helyére. Isten éltesse Nagyságodat!
Datum Comary, die 7. July 1643
servitor humillimus:
Stephanus Besenyei m.p.”

 

 

 

A kép a trónörökös, a leendő I. József számára készült geometria tankönyv illusztrációja a XVII. század végéről, a háttérben Beczkó vára.

 

P-1314 (Batthyány köteg) N-6440; P-1314-N-6442


A forrás szövegeket lásd: Szigetvári levelek a Hódoltság korából. szerk. Molnár Imre. Szigetvár, 1982. 28.