1644 - Török portya

1644. április 6-án kelt levelében Besenyei István komári kapitány tájékoztatja gróf Batthyány Ádám Dunántúli Főkapitányt a szigetvári törökök portyára való készülődéséről, majd kémektől kapott értesüléseit később szintén megerősíti:

"Szigetvárból jött kémemberem mondja, hogy Szent György napig föl akar jönni a basa, de ez az olajbég mindenképpen azon vagyon, hogy most fölhozzák.
Ex Comar 6. die Aprilis 1644.
Beseniey István m.p."

"Ma hajnalban hozának Szigetvár felől hírt, hogy ez az álnok basa kevesed magával jövén föl, most hol ötven, hol száz lovas és hol több kicsinyenkét takarodnak föl... A szpáhikat is mind fölparancsolták, a gyalogságot is, hogy kevesenként takarodjanak föl. Tudom, egyik nap rajtunk lesznek.
Datum Comar, 18. Aprilis 1644.
Beseniey István m.p."

 

a levelek forrása: Szigetvári levelek a Hódoltság korából. ford. Molnár Imre. Szigetvár. 1982. 30.