1645 - Ányos Péter levele

1645. április 11-én kelt levelében Ányos Péter gróf Batthyány Ádám Dunántúli Főkapitánynak írta, hogy úgy főtiszt érkezett Kanizsa várába, aki előtte Szigetben volt parancsnok, de a szultáni kinevezéssel egyenesen Konstantinápolyból jött, Kászon (egy újabb) a neve... a törökök és a segédnépeik "valami hajdúfélék" - vélhetően délszláv martalócok és haramiák, kik török oldalon álltak - a környéket mind kóborolják és takarmányt gyűjtenek be a falvakból.

 

"A vezér Pasa ma 12 óra tájban érkezett be Kanizsába nagy pompával és igen lőttek Kanizsán (ti. a tiszteletére - megjegyzés tőlem.). Konstantinápolyból jött és Kászon pasának hívják. Lehet mintegy 45 esztendős ember. Azelőtt soha nem volt Kanizsán. Szigetben volt a Vezér Pasa, és Szigetvárig vele jöttek ide két-hárm napra valami hajdúfélék, mert itt köröskörül a falvakban mind szekereket hajtanak a vár elébe. Szekereket és abrakot. Kaposba is hordják az abrakot. Isten éltesse Nagyságodat!


Kelt Komárban, die 11. Aprilis anno 1645.
Petrus Ányos."

 

 Szigetvári levelek a Hódoltság korából. ford. Molnár Imre. Szigetvár, 1982. 35.