1646 - "levél vitelében volt késedelem"

1646. március 25-én kelt levelében Ányos Péter komári kapitány írta Batthyány Ádám Dunántúli Főkapitányhoz:

 

"A kanizsai agák, berzenceiek, babócsaiak, segesdiek, akiket Konstantinápolyból küldtek volt, Szigetvárba érkeztek ma harmad napja. A török császár megajándékozta mindenik agát. Mindegyiknek egy lovat szerszámostul, egy öltözet ruhát, egy-egy kalpagot, három-három szál rárótollat adott. Így bocsátá el őket, ezt bizonyosan írhatom. Parancsolja Nagyságod levelében, hogy máskor előbb adjak hírt, ne akkor mikor már megvagyon a dolog. Elhiggye Nagyságod, sem fáradságomat, sem költségemet nem tiltottam, sem embereket, de mihelyt megérkeztek az odavaló törökök, semmit nem múlattak Kanizsán, mindjárt indultak. Én is azon virradóra megírtam Nagyságodnak, de a levél vitelében volt a késedelem.


Datum Komár, 25. Martii anno 1646.
Petrus Ányos m.p."

 

 levél forrása: Szigetvári levelek a Hódoltság korából. ford. Molnár Imre. Szigetvár, 1982. 34.