1654 - Zrínyi levele a sziszeki lázadókhoz

„Csodálkozunk rajtatok, sziszekiek, miféle emberek vagytok ti.”

 

1654. szeptember 21-én kelt gróf Zrínyi Miklós horvát bán a sziszeki lázadó parasztok és különböző katonáskodó határőrzőkhöz, „vlachok”-hoz és uszkókhoz írott horvát nyelvű levelében megrótta őket engedetlenségükért, s megfenyegette őket kemény büntetéssel ha a lázadásukkal fel nem hagynak. A horvátországi parasztfelkeléshez számos katonáskodó és királyi zsoldban álló csoport is csatlakozott, sőt a lázadás tüze átterjedt a szomszédos osztrák „örökös tartományra” Krajnára is…

 

„Csodálkozunk rajtatok, sziszekiek, miféle emberek vagytok ti. Nem tudom, az Isten verése-e rajtatok, vagy megrögzött gonoszságotokból ered-e az a meggondolatlanság, hogy ennyi intés után sem törödtök boldogulásotokkal és saját javatokkal, minden intést semmibe vesztek. Azt hiszitek, hogy a reátok váró, megérdemelt méltó büntetést már elkerültétek? Semmiképpen sem. Miért van az, hogy minden emberi és isteni jog ellenére olyan engedetlenek vagytok uraitok iránt, sem nem szolgáltok nekik, amint kellene és amint kötelességetek lenne, sem a szolgáltatásokat nem adjátok meg, hanem mindenben teljesen szabadok és függetlenek akartok lenni. És ami még súlyosabb és gonoszabb dolog, uraitok közül néhányat halállal fenyegettek. Higgyétek el, hogy nincsen megbocsátva annak a halála, akit agyonvertetek, és a rátok váró büntetés közel van, főképpen, ha észre nem tértek. Ezért most ezúttal legutoljára figyelmeztetünk titeket és parancsoljuk nektek, hagyjatok fel ezzel a megrögzöttséggel, engedetlenséggel, gonoszsággal, fenyegetőzéssel, meggondolatlansággal és szolgáljátok hűséggel uraitokat, adjátok meg a szolgáltatásokat, mert ha nem teszitek, a rátok váró büntetés szörnyű szigorúsággal sújt le rátok és szorít titeket engedelmességre. Másképpen ne cselekedjetek.

 

Kelt Csáktoronya várunkban, 1654. szept. 21.
Nicolaus a Zrin banus”

 

Uszkó. Velemir Vuksic rajza.

 

lásd. Zrínyi Miklós válogatott levelei. Bp. 1997. 80-81.