1663 - Új_Zrínyivár

Zrínyiújvár, vár Új-Zrínyivár a Muraköz védelmének stratégiai kulcsa, Zrínyi Miklós a Porta tiltakozása ellenére építette fel, s nagyon hangsúlyosan a kanizsai török portyázásainak letörését is szolgálta. Az 1663-64. évi nagy török háború idején, a nagyvezér főserege ostrommal foglalta el és Montecuccoli tábornok szeme előtt fölrobbantották és elpusztították. 

 

Zrínyi már 1661-ben belekezdett a muraközi birtokán – minden tiltás és rosszallás ellenére – Zrínyi-újvár erősségének megépítésébe, amely stratégiailag nagyon fontos helyen feküdt, ellensúlyaként a törökök kanizsai várának, s egyben védelmet biztosítva Stájerországnak (a graziak örömmel támogatták az építkezést). Alig egy esztendő múltán ezt olvashatjuk a Grazi Haditanácshoz írt latin nyelvű segélykérő levelében (kelt. Csáktornya, 1662. március 26.):

 

"A mostani nagyon veszedelmes időkben engem, új váramat – amely mind az én szigetem, mind az egész szomszédság védelmére épült –, valamint magát a szigetet végső pusztulás fenyegeti és készül ellene az egész kereszténység esküdt ellensége részéről; (…). Ha ekkora szükségeben és fenyegető romlásban valóban bizonyos lehetek a Karok és Rendek segítségében, a magam tehetségéhez képest vérem ontásával és életem kockáztatásával is azon leszek, hogy hűségemről minden szomszédom tisztes és bizonyos tanúságot tehessen az utánunk következőknek. (…) Segítségük elhatározásával az Istennek igen kedves, az egész kereszténységnek (…) biztonságos megmaradásukért, őrködöm és harcolok (…)."

 

A Porta és Bécs között eddig fennálló "frigy" értelmében azonban nem volt szabad új erődítményeket emelni, s ez akár casus belli-nek is számíthatott. Az Udvari Haditanácshoz írt Légrádon, 1661. július 5-én kelt levelében ekként vázolja Zrínyi-újvár megépítésének okait:

 

"…ha a háború a törökkel megkezdődik, az egész itteni végvidéken nincsen olyan, egész sereg befogadására alkalmas hely, mint ez — ahonnan Kanizsát, Berzenczét, Segesdet, Szigetet könnyen el lehetne érni." 

 

Nem is volt a töröknek alkalmatossága, hogy a megerősített védelmű Zrínyi-birtokokra baj nélkül bemehessen.

 

"Zerin-oglu határszéli kirintéjében belül egymástól egy ágyúlövésnyi távolra a dombokon sorba állítva vigyázó vagyis híradó tornyok vannak, mindegyik telis-tele katonával. Bármely oldalról jöjjön az ellenség, az azon az oldalon levő toronyból ágyút sütnek el. "

 

Érdemese megjegyezni, hogy Zrínyi már 1657-ben készül a törökök nagyobb erejű támadására, s Csáktornya megerősítésén fáradozik, ehhez kért anyagi támogatást Grazból, amely egy 1657 márciusában keltezett latin nyelvű leveléből kitűnik. Vö. A stájer rendekhez. In: ZMvl. 95-97.
A Gráci Haditanácsnak. In: ZMvl. 125-126.
Zrínyi Miklós hadtudományi munkái. 346-347.
Evlia Cselebi. 67.