1684 - Buda sikertelen ostroma

A „keserves tanulópénz”: Buda sikertelen ostroma 1684-ben.

 

1684. november 3-án Lotharingiai Károly herceg vezette keresztény hadsereg felhagy Buda vívásával és nagy veszteségek után elvonult a város alól…

 

Lotharingiai Károly herceg vezette 35-ezer főnyi keresztény hadsereg - köztük nagy számmal a szövetséges lengyelek; 70 ágyúval 1684. július 14-én kezdte meg Buda ostromát. A hadban Esterházy Pál nádor is ott volt több mint 8-ezer magyar harcosával. A várost a török védők Kara Mohamed pasa - s annak hősi halála után Sejtán Ibrahim pasa védelmezte, olyan erővel és leleménnyel, hogy a szövetségesek már októberben a teljes katasztrófa szélén állottak. Esterházy október 26-án kelt levelében az uralkodó előtt nem is titkolja: "Budát ugyan vívjuk, de ha így folytatjuk, attól tartok nem jut a kezünkbe."

 

 

"A legyengült szövetségesekkel szemben a törökök helyzete egyre javult. Október 31-én hét nagy teherhajójuk érkezett a vár alá, telve pihent muzulmán katonasággal, élelmiszerrel és lőszerrel. Károly herceg belátta, hogy a 112 napos sikertelen ostrom kísérlet után nincs mit keresniük Buda vára alatt, s ezért november 3-án megindította csapatait Esztergom felé. Pestet kiürítették. A sereg Komáromnál oszlott szét.

1684 nyarán és őszén Lotharingiai Károly nem kevesebb, mint 20-ezer katonája vesztette életét, fegyver, kimerülés vagy járvány miatt. További 2-ezer a visszavonulás során dőlt ki a sorból. A budai törökök nem nézték ölbe tett kézzel ostromlóik elvonulását. A Margit-szigetre rontottak, s az ott fekvő kb. ezer beteget foglyul ejtették. A tatár lovasok tovább vágtattak, majd átusztatva a Dunán, a Szentendrei-szigeten utolérték a poggyász egy részét és 900 menekülő beteget. A kocsik rakománya zsákmányul esett, a beteg katonákat az egészségesekkel egyetemben pedig lekaszabolták.


1684. november 5-én örömünnep volt a budai várban. Musztafa aleppói pasa hamzsabégi (érdi) serege diadalmasan vonult be a szilárdan török kézbe tartott várba."

 

A korabeli metszet Buda 1684-es sikertelen keresztény ostromát ábrázolja. A kép előterében (A) Lotharingiai Károly herceg az ostromló sereg főparancsnoka.

Sugár István: Lehanyatlik a török félhold. Bp. 1983. 53.