1686 - Pécs visszafoglalása

Pécs felszabadul a török uralom alól.

1686. október 22-én Pécs városa felszabadult a török uralom alól…

 

„Amikor 1686. október 6-án Bádeni Lajos őrgróf 12 ezrednyi hadtestével elérte végre Barcsot, nem tudott egyesülni a horvátországi Scherfenberg-erőkkel, mivel azok képtelenek voltak átkelni a megáradt Dráván, csak október 14-én. Az így feltöltött horvátországi haderő célja Pécs elfoglalása volt.

 

Ebben az évben Schulz Dráván túli déli serege csak igen mérsékelten működött, s az kevéssel magyarázható a tábornagy betegségével, majd halálával. Csak apróbb, a törököt nyugtalanító vállalkozásokat hajtottak végre. De Erdődy Miklós horvát bán 2-ezer horvát katonájával a főseregnek a Duna mentén délre való vonulása kapcsán éppen Pécs ellen hajtott végre sikeres akciót. A csapatok szeptember 22-én érkeztek Pécs alá. A következő nap reggel öt órakor a horvát könnyűlovasság elterelő támadást indított a város Budai és Szigeti kapuja ellen, majd a gyalogság villámgyors hirtelenséggel a Siklósi kaput rohamozta meg. A katonák átmásztak a városfalon, s megnyitották a kapukat. A Pécset elözönlő horvát gyalogosok kemény harcban miután végeztek 500 törökkel, a város északnyugati szögletéhez csatlakozó várba szorították vissza a moszlim harcosokat. Rendkívül gazdag zsákmánnyal megrakodva, ezer keresztény lakossal s kiszabadított foglyokkal tért meg a bán Horvátországba. Pécset azért nem gyújtották fel, mert már számítottak a város felszabadítására.

 

Miután a Scherfenberg-csapatok egyesültek Bádeni Lajos erőivel, megindultak Barcsról Pécs ellen. Az erős és jól védett Szigetvárt messze elkerülve, 1686. október 16-án érkeztek meg. (…)

 

A Pécs védelmét irányító anatóliai pasa a keresztény seregek megérkezésének hírére a várost több ponton felgyújtatta, s katonaságával a várba vonult vissza. A szövetségesek a kapu berobbantása után hatoltak a város területére, ahol sikerült az égő épületek nagy részét eloltaniuk. A minden oldalról ostromgyűrűbe fogott vár ellen a következő nap elkészültek a futóárkok, s a déli fal ellen irányuló 5 ágyú tüzelőállása. A tüzérek október 18-án kezdték meg a pécsi vár lövetését, s négy nap múltán már gyalogsági rohamra alkalmas rés tátongott a vár falán. A támadás előkészítése során érkeztek meg a városparancsnok követei, hogy a védők életét mentve, 143 évi török uralom után feladják Pécset. Bádeni Lajos keményen bánt a legyőzöttekkel: a lefegyverzett 2-ezer igazhitű harcost hadifogolyként Grácba kísértette. A mohamedán polgári lakosság azonban ingóságaival együtt szabadon elvonulhatott.”

 

 lásd. Sugár István: Lehanyatlik a török félhold. Bp. 1983. 165- 168.