1686 - Siklós felszabadult

Siklós felszabadult

 

1686. október 30-án a császári csapatok, gróf Bádeni Lajos vezetésével felszabadítják Siklós várát a török uralom alól…

 

„A török hódoltság alól felszabadult Pécs élére Hans Karl Thüngen tábornok került, a stratégiai fontosságú vár és város biztonságára pedig számottevő katonai erőt rendeltek a parancsnoksága alá.

 

Bádeni Lajos ezután a közeli Siklós megvételére vezette csapatait. A jól kiépített siklósi erődítmény két részből állt: belső és külső várból. A belső várat kerítő falat minden oldalán belső falszoros övezte. A főkapu a vár testéből teljes köralaprajzával kiemelkedő barbakán falán nyílt. Itt híd kötötte össze a belső és a külső várat. A külső vár szabálytalan ovális fennsíkon terült el, külsőtornyos védőfallal, több emeletes kerek védművekkel. A siklósi vár falát széles és mély árok gyűrűje övezte.

 

A támadók hat napon át eredménytelenül lőtték Siklóst, mert 300 mozlim védője fanatikus elszántsággal ellenállt, sőt az ostromlók 200 katonája és több tisztje is életét vesztette az ostrom során. Csak mikor az ágyúk tüze átjárható rést tört a vár falán, sőt már három akna is elkészült, adták meg magukat a törökök. A 143 évi török hódoltság után, 1686. október 30-án szabaddá lett Siklós, élére gróf Gabriele Vecchi alezredes került.

 

Miután elég katonát hagytak Siklóson, Bádeni Lajos tovább vezette ezredeit dél felé, a Dráva irányába.”

 

 lásd. Sugár István: Lehanyatlik a török félhold. Bp. 1983. 168-169.