Kincses Szigetvár

„A fényes dzsámi”

 

Az alcímet Evlia Cselebi török világutazótól kölcsönöztük aki a Karácson Imre -féle fordításában e jelzővel illeti a Vár dzsámiját. Ali pasa dzsámija is ólomtetőt visel, mégsem kapja meg ezt a figyelmet, pedig még impozánsabb, nagyobb is az épület. Ugyanezt találjuk a Katona Magda -féle Evlia Cselebi fordításban a Türbével kapcsolatban: „...Szelim Khán ezt a fényes türbét emeltette...”.

 

Az eddigi megfigyeléseink és a rendelkezésre álló források, dokumentumok alapján joggal feltételezzük, hogy a két épület meglehetősen hasonló tájolású és ablakkiosztású kultikus épület.

 

A török források szerint 1566. szeptember 6-án elhunyt Törvényhozó Nagy Szulejmán szultán Szigetvár ostromának végnapjai alatt. Az uralkodó máig az iszlám világ egyik legnagyobb és leginkább tisztelt uralkodója és egyben főpapja is volt. Halála körülményei máig rejtélyesek.  A korabeli leírások szerint, ott ahol a sátra állott, temették el egy arany urnában a szívét és építették fel az egyik síremlékét, türbéjét.

 

1576-ban épült a türbe mellé a dzsámi és a derviskolostor. Mely körül további épületek is kerültek,  - dzsámi, mecset, medressze (iskola), fogadó, fürdő áll itt 1664-ben. Mai napig fontos zarándokhelye a törököknek.  A Türbe 1693-ban eltűnt a föld színéről, a császári csapatok széthordták anyagát.

 

A Türbét azóta is sokan keresték, újabban a hivatalos kutatást is lelkes civil érdeklődés övezi, melynek eredményétől sokat várhat Szigetvár.

 

Húsvéti nyitvatartás:

Felhívattatik minden kedves látogatónak az becses figyelme, hogy Urunk születését követő 2013. év március havának 31. napján, (mely Húsvét vasárnapja) és április havának 01. napján (amely Húsvét hétfő) a vár kapuja zárva tartatik!

 

Az Szigeth vára április havának második napján esmét szélesre tárja a kapuját pontban dél előtt tíz fertály órától. Ki szeretne egy csodálatos időutazást által élni az ne késlekedjék és keresse fel a várat!

 

Tartalom átvétel