Vers Zrínyi Péterről

„Elég annyit mondani, hogy dédapáid törzsökéből sarjadt ág vagy…”

„Fortes creantur fortibus et bonis” – csak erős fiakat nemzenek az erős atyák….

Fiakban is dicsért atyák… avagy a szigeti hős dédunokájának, Péternek vitézi érdeme is a szigetvári Zrínyi Miklós hősi halálából nyert erőt…

 

Vladislav Menčetić: Szláv harsona (1665)

„Elég annyit mondani,
hogy dédapáid törzsökéből sarjadt ág vagy,
akik minden más bért fölülhaladtak,
töretlen méltóságban és tekintélyben.
A mérges oroszlán, a büszke vadállat,
nem nemz békés juhot,
és szürke sólyomtól sem születik
kicsiny galamb.
A magas származást, nemesi vért,
a belőle sarjadt unokák sohasem titkolják:
a megújult erő örökre;
fényesen megmaradt bennük.
Ezért történhetett meg az a csoda,
hogy a régiek dicsőséges erényei,
mint folyók a tengerbe,
benned gyűltek össze;
ám ha nem is lett volna más példa előtted
szép utat mutatott neked a dicsőségre,
Miklós bán, az igaz hit egyetlen pajzsa,
és védelmezője.
Dicső vitéz a régi időkből,
aki megmutatta a világnak bátorságát
amikor Szigetvár védelmével örök emléket hagyott maga után.” (…)

 

és aztán különös – a középkori keresztes lovagok lelkesedését idéző „vízió”:

 

„Látom a hullámzó csatát,
amelyben a szultán zászlaja földre hullik.
Míg a másik zászló, a kereszttel ékes
Isztambul fehér tornyain lobog.
Itt lesz a becsületes bán székhelye,
a császár védelme alatt,
bán a neve szerint,
de tettei érdemeiből király,
aki uralkodik majd az alávetett népen.”

 

"Obsidio Szigetiana." – Szigetvár végvári történeti múltjáról és a Zrínyiek „örökségéről.”
Történelmi és kulturális oldal.

 Vladislav Menčetić: Trublja Slovinska. Zagreb. 1844. 25.
Zrinka Blažević – Suzana Coha: Zrínyi Péter – a hősteremetés irodalmi modelljei és stratégiái. In: Zrínyiek a magyar és horvát históriában. szerk. Bene Sándor és Hausner Gábor. Bp. 2007. 143-144.